Близо 42 хиляди с нежелани реакции след ваксина срещу К-19

Еврипоейската агенция по лекарствата (ЕМА) докладва близо 42 хил. нежеланите реакции срещу ковид ваксините на Moderna и Biontech/Pfeizer (по данни към 10.02.2021, 11:58 ч.). В България са регистрирани общо 97 нежелани реакции, 90 от които към ваксината на Pfeizer, а останалите 7 към продукта на Moderna.

Общо, регистрираните нежелани реакциии към ваксината на Pfeizer за страните от ЕС са 34 365. В трети страни са докладвани – 6 777 случая. Предвид на това, че ваксината на Moderna беше регистрирана по-късно, докладваните реакции са по-малко и по-обобщени. Общият им брой е 849.

Данните имат различи разрези, напр., по тип реакция – първата група са хематологични реакции. Най-разпространената нежелана реакция при продукта на Pfeizer е тромбоцитопения (необичаен спад на тромбоцитите), като са наблюдавани различни по острота тромбоцитпении сред 31 човека, предимно между 18 и 64 години, основно медици. При ваксината на Мoderna, най-честта нежелана хематологична реакция е лимфаденопатия (анормална консистенция и/или размер на лимфните възли) – 35 случая (29 в групата между 18 и 64 години и 6 над 64 години). 27 от хората, получили лимфаденопатия след ваксинацията са медици.

Анафилактичен шок (тежко, животозастрашаващо състояние, от групата реакции на имунната система) са получили 6 човека след поставяне на ваксината на Moderna и 57 души, на които е била поставена ваксината на Pfeizer.

Използваните са данни от ЕМА: https://bit.ly/3p2RZtP

Входът е системата е сложен, затова поясняваме.
1. Под виолетовата фаша с текст – Observational reserаch , кликате на линка spontaneous reporting of suspected side effects.
2.Избирате HUMAN
3. Кликте на езика, напр. български
4. Кликате на линка в бокса ( и приемате кукитата)
5. Избирате буква “С” и търсите COVID-19.

(131)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*