БНБ допълни списъка на синдиците

Публикуваме допълнените имена, както и целия списък.

 Допълнение към списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани 
за синдици на банка, съгласно чл.44, т.2 от Закона за банковата несъстоятелност, 
утвърден със Заповед № БНБ-123626/22.10.2014 г.
 Име, презиме, фамилия
1 Теодора Георгиева Якимова – Дренска
2 Ангел Николов Донов
3 Кристи Христова Маринова
 4  Стефан Стоянов Георгиев
5 Светлина Лечева Кортенска
6  Мария Георгиева Шукерова

(14)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*